Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór

Ing. Ladislav Fúska

Adresa: Zbehy 679

E-mail: hlavnykontrolor@vycapy-opatovce.sk


 

 

 

Úlohy hlavného kontrolóra obce

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • priebehu vybavovania sťažností a petícií,
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane naraidení obce,
  • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti.
Vypracuváva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia.
Vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.
Plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu šiestich rokov.

 

 

 


 

 


 
webygroup

dnes je: 29.3.2017

meniny má: Miroslav

ÚvodÚvodná stránka