Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

erb vycapy opatovce - kópia.jpgObec Výčapy – Opatovce, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie 7 ks tee-pee stanov s príslušenstvom. 

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou„ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo  výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Súťažné podklady budú záujemcom doručené na základe ich požiadania o doručenie súťažných podkladov.


 
 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

erb vycapy opatovce.jpgObec Výčapy - Opatovce

starosta obce

 

 

P O Z V Á N K A

na 35. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce,
ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2018 o 19,00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1.   Otvorenie

  2.   Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3.   Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

  4.   Kontrola uznesení

  5.   Návrh Záverečného účtu Obce Výčapy-Opatovce za rok 2017

  6.   Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce a Komisie finančnej

        a správy obecného majetku k návrhu Záverečného účtu Obce Výčapy-Opatovce

        za rok 2017

  7.   Správa z kontroly verejného obstarávania investičnej akcie „Rekonštrukcia

        polyfunkčného objektu s.č. 470, zmluvného vzťahu financovania a fakturácie

  8.   Správa z kontroly výdajových položiek v Materskej škole vo Výčapoch-

        Opatovciach realizovaných v roku 2017 – nákup za hotové a odmeny

  9.   Zmluva o nájme bytu

 10.  Rôzne

 11.  Interpelácia

 12.  Diskusia

 13.  Návrh na uznesenie

 14.  Záver

 

Výčapy – Opatovce, 16. apríl  2018

 

   

                                                                                       Ing. Jozef Holúbek
                                                                                            starosta obce


 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 

Dátum konania dražby: 16. 05. 2018

Čas otvorenia dražby: 12,00 hod.

Miesto konania dražby: Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01  Nitra, salónik

Opakovanie dražby: prvá dražba

Predmet dražby: LV č. 171, k.u. Výčapy - Opatovce 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

pošta.jpgOznámenie o uložení zásielky - Dušan Kuna


 
 

Záverečný účet obce Výčapy - Opatovce 2017 - dokument na pripomienkovanieVytlačiť
 

erb.jpg     Obec Výčapy - Opatovce zverejňuje dokument na pripomienkovanie: "Záverečný účet obce Výčapy - Opatovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017".

Pripomienky k dokumentu je možné zasielať do 23. apríla 2018 na emailovú adresu: starosta@vycapy-opatovce.sk.


 
 
webygroup

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

ÚvodÚvodná stránka