Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

erb vycapy opatovce.jpgObec Výčapy - Opatovce

starosta obce

 

 

P O Z V Á N K A

na 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce,
ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra 2017 o 18,00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1.  Otvorenie

  2.  Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

  4.  Kontrola uznesení

  5.  Správa z kontroly správnosti platenia dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v podmienkach Obce Výčapy-Opatovce, opodstatnenosť poskytnutých úľav

  6.  Sadzby poplatkov za prenájom priestorov KD a rozhlasového poplatku

  7.  Plán zasadnutí OZ v roku 2018

  8.  Rôzne

  9.  Interpelácia

10.  Diskusia

11.  Návrh na uznesenie

12.  Záver

 

          

Výčapy – Opatovce, 23. október 2017  

   

                                                                                       Ing. Jozef Holúbek
                                                                                            starosta obce


 
 

Zámer Zariadenie na zber ostatných odpadov a na zhromažďovanie, úprava odpadov zo železných kovov, neželezných kovov a starých vozidielVytlačiť
 

     Navrhovateľ, Ignác Tóth, č. d. 723, 951 44  Výčapy - Opatovce, doručil dňa 02. 11. 2017 Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona") zámer navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber ostatných odpadov a na zhromažďovanie, úpravu odpadov zo železných kovov, neželezných kovov a starých vozidiel".

     Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-ostatnych-odpadov-na-zhromazdovanie-upravu-odpadov- 

 


 
 

Územný plán Obce Hruboňovo - záverečné stanoviskoVytlačiť
 

Hruboňovo.jpeg     Záverečné stanovisko k Územnému plánu Obce Hruboňovo


 
 

Oznámenie o verejnom prerokovaníVytlačiť
 

SR.jpg     Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 11 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie týmto oznamuje, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení a Návrhu strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020" sa uskutoční 30. novembra 2017 o 9,00 hod. v budove Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, zasadačka č. 64.

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu: "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020" sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

pošta.jpg     Oznámenie o uložení zásielky - Daniela Beňová


 
 
webygroup

dnes je: 20.11.2017

meniny má: Félix

ÚvodÚvodná stránka