Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

erb vycapy opatovce.jpgObec Výčapy - Opatovce                                                S2018/00379-1

starosta obce

 

 

P O Z V Á N K A

na 37. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce,
ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2018 o 19,00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1.   Otvorenie

  2.   Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3.   Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

  4.   Kontrola uznesení

  5.   Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Výčapy – Opatovce č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy – Opatovce

  6.   Návrh VZN Obce Výčapy – Opatovce č. 2/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

  7.   Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2018 – 2022

  8.   Rôzne

  9.   Interpelácia

 10.  Diskusia

 11.  Návrh na uznesenie

 12.  Záver

 

Výčapy – Opatovce, 18. jún 2018

   

                                                                                       Ing. Jozef Holúbek
                                                                                            starosta obce


 
 

Dokumenty na pripomienkovanie Vytlačiť
 

erb vycapy opatovce.jpg     Písomné pripomienky k návrhom:

- Návrh VZN č. 2/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

- Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území  Obce Výčapy - Opatovce

môžete zaslať do 25. júna 2018 na mailovú adresu: starosta@vycapy-opatovce.sk alebo jarmila.bernatova@vycapy-opatovce.sk 


 
 
webygroup

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

ÚvodÚvodná stránka