Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 29.5.2017

Obec Výčapy-Opatovce
Starosta obce


P O Z V Á N K A
na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy-Opatovce, ktoré sa uskutoční dňa
29. mája 2017 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.


Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola uznesení
5. Rozbor hospodárskej činnosti ZŠ Vo Výčapoch-Opatovciach za rok 2016
6. Rozbor hospodárskej činnosti MŠ vo Výčapoch-Opatovciach za rok 2016
7. Záverečný účet Obce Výčapy-Opatovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016
8. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce a Komisie finančnej a správy obecného majetku k Záverečnému účtu Obce Výčapy-Opatovce za rok 2016
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce na II. polrok 2017
10. Správa z kontroly verejného obstarávania investičnej akcie realizovanej v roku 2016 v Obci Výčapy-Opatovce – „Obnova sociálno-hygienického zázemia MŠ“
11. Verejná obchodná súťaž na prenájom nehnuteľnosti – orná pôda o výmere 1194 m2, parcela registra CKN č. 1073/5, k.ú. Výčapy-Opatovce
12. Rôzne
13. Interpelácia
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

 


Výčapy-Opatovce, 22. mája 2017


Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

Aktuálny rok 2017

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017

   23. zasadnutie OZ     30. január 2017 o 18,00 hod.

   24. zasadnutie OZ     27. február 2017 o 18,00 hod.

   25. zasadnutie OZ     27. marec 2017 o 18,00 hod.

   26. zasadnutie OZ     24. apríl 2017 o 19,00 hod.

   27. zasadnutie OZ     29. máj 2017 o 19,00 hod.

   28. zasadnutie OZ     26. jún 2017 o 19,00 hod. 

   29. zasadnutie OZ     25. september 2017 o 19,00 hod. 

   30. zasadnutie OZ     30. október 2017 o 18,00 hod.

   31. zasadnutie OZ     27. november 2017 o 18,00 hod.

   32. zasadnutie OZ     11. december 2017 o 18,00 hod. 


 

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2017

Meno poslanca

30.1.
2017

27.2.
2017

27.3.
2017 

24.4.
2017 

29.5.
 2017

26.6.
2017

25.9.
2017

30.10.
2017

27.11.
2017

11.12.
2017

 
Stanislav
BALKO
Z O X Z              
Jaroslav
ČULÁK
Z O X Z              
PaedDr. Martin
ČULÁK
Z O X O              
Slavomír
FIKSEL
O Z X Z              
Ing. Pavol
KOLLÁR
Z Z X Z              
Ing. Tomáš
KUCKA
Z Z X Z              
Zdenka
MIŠKOLCIOVÁ
Z Z X Z              
Ing. Marián
PITERKA
Z Z X Z              
Erika
ŠEBOVÁ
O Z X Z              

Vystvetlivky:
Z - zúčastnil/a sa
N - nezúčastnil/a sa 
O - ospravedliný/á
X - obecné zastupiteľstvo sa nekonalo


 
webygroup

dnes je: 25.5.2017

meniny má: Urban

ÚvodÚvodná stránka