Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 23.4.2018

Obec Výčapy - Opatovce
starosta obce

 

P O Z V Á N K A

 

na 35. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce,
ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2018 o 19.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1.   Otvorenie

  2.   Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3.   Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

  4.   Kontrola uznesení

  5.   Návrh Záverečného účtu Obce Výčapy-Opatovce za rok 2017

  6.   Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce a Komisie finančnej

        a správy obecného majetku k návrhu Záverečného účtu Obce Výčapy-Opatovce

        za rok 2017

  7.   Správa z kontroly verejného obstarávania investičnej akcie „Rekonštrukcia

        polyfunkčného objektu s.č. 470, zmluvného vzťahu financovania a fakturácie

  8.   Správa z kontroly výdajových položiek v Materskej škole vo Výčapoch-

        Opatovciach realizovaných v roku 2017 – nákup za hotové a odmeny

  9.   Zmluva o nájme bytu

 10.  Rôzne

 11.  Interpelácia

 12.  Diskusia

 13.  Návrh na uznesenie

 14.  Záver

 

Výčapy – Opatovce, 16. apríl  2018

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek
                                                                                                   starosta obce

Aktuálny rok 2018

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018

   33. zasadnutie OZ     29. január 2018 o 18,00 hod.

   34. zasadnutie OZ     26. február 2018 o 18,00 hod.

   35. zasadnutie OZ     26. marec 2018 o 18,00 hod.

   36. zasadnutie OZ     23. apríl 2018 o 19,00 hod.

   37. zasadnutie OZ     28. máj 2018 o 19,00 hod.

   38. zasadnutie OZ     25. jún 2018 o 19,00 hod. 

   39. zasadnutie OZ     24. september 2018 o 19,00 hod. 

   40. zasadnutie OZ     29. október 2018 o 18,00 hod.


 

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2018

Meno poslanca 29.1.
2018
26.2.
2018
26.3.
2018
23.4.
2018
28.5.
2018
25.6.
2018
24.9.
2018
29.10.
2018
Stanislav BALKO O O            
Jaroslav ČULÁK Z Z            
PaedDr. Martin ČULÁK Z Z            
Slavomír FIKSEL Z O            
Ing. Pavol KOLLÁR Z Z            
Ing. Tomáš KUCKA Z O            
Zdenka MIŠKOLCIOVÁ Z Z            
Ing. Marián PITERKA O Z            
Erika ŠEBOVÁ Z Z            

Vystvetlivky:
Z - zúčastnil/a sa
N - nezúčastnil/a sa 
O - ospravedliný/á
X - obecné zastupiteľstvo sa nekonalo


 

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2017

Meno poslanca

30.1.
2017

27.2.
2017

27.3.
2017 

24.4.
2017 

29.5.
 2017

26.6.
2017

30.8.
2017

13.10.
2017

30.10.
2017

27.11.
2017

11.12.
2017

Stanislav
BALKO
Z O X Z Z Z Z Z O Z Z
Jaroslav
ČULÁK
Z O X Z O Z O Z O O O
PaedDr. Martin
ČULÁK
Z O X O Z Z Z Z Z Z Z
Slavomír
FIKSEL
O Z X Z Z O Z Z Z Z Z
Ing. Pavol
KOLLÁR
Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Ing. Tomáš
KUCKA
Z Z X Z O O O O O O Z
Zdenka
MIŠKOLCIOVÁ
Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Ing. Marián
PITERKA
Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Erika
ŠEBOVÁ
O Z X Z Z Z Z Z O Z Z

Vystvetlivky:
Z - zúčastnil/a sa
N - nezúčastnil/a sa 
O - ospravedliný/á
X - obecné zastupiteľstvo sa nekonalo


 
webygroup

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

ÚvodÚvodná stránka