Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 25.6.2018

Obec Výčapy - Opatovce
starosta obce

S2018/00379-1

P O Z V Á N K A

 

na 37. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce,

ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2018 o 19.00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1.   Otvorenie

  2.   Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3.   Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

  4.   Kontrola uznesení

  5.   Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Výčapy – Opatovce č. 1/2018

        o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

        a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy – Opatovce

  6.   Návrh VZN Obce Výčapy – Opatovce č. 2/2018 o mieste a čase zápisu

        dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

        výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

        výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského

        klubu detí,

        výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

        v školskej jedálni.

  7.   Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce pre

         volebné obdobie 2018 – 2022

  8.   Rôzne

  9.   Interpelácia

 10.  Diskusia

 11.  Návrh na uznesenie

 12.  Záver

 

      

Výčapy – Opatovce, 18. jún  2018

 

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                   starosta obce

Aktuálny rok 2018

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018

   33. zasadnutie OZ     29. január 2018 o 18,00 hod.

   34. zasadnutie OZ     26. február 2018 o 18,00 hod.

   35. zasadnutie OZ     26. marec 2018 o 18,00 hod.

   36. zasadnutie OZ     23. apríl 2018 o 19,00 hod.

   37. zasadnutie OZ     28. máj 2018 o 19,00 hod.

   38. zasadnutie OZ     25. jún 2018 o 19,00 hod. 

   39. zasadnutie OZ     24. september 2018 o 19,00 hod. 

   40. zasadnutie OZ     29. október 2018 o 18,00 hod.


 

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2018

Meno poslanca 29.1.
2018
26.2.
2018
26.3.
2018
23.4.
2018
28.5.
2018
25.6.
2018
24.9.
2018
29.10.
2018
Stanislav BALKO O O X Z        
Jaroslav ČULÁK Z Z X O        
PaedDr. Martin ČULÁK Z Z X Z        
Slavomír FIKSEL Z O X Z        
Ing. Pavol KOLLÁR Z Z X Z        
Ing. Tomáš KUCKA Z O X O        
Zdenka MIŠKOLCIOVÁ Z Z X Z        
Ing. Marián PITERKA O Z X Z        
Erika ŠEBOVÁ Z Z X Z        

Vystvetlivky:
Z - zúčastnil/a sa
N - nezúčastnil/a sa 
O - ospravedliný/á
X - obecné zastupiteľstvo sa nekonalo


 

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2017

Meno poslanca

30.1.
2017

27.2.
2017

27.3.
2017 

24.4.
2017 

29.5.
 2017

26.6.
2017

30.8.
2017

13.10.
2017

30.10.
2017

27.11.
2017

11.12.
2017

Stanislav
BALKO
Z O X Z Z Z Z Z O Z Z
Jaroslav
ČULÁK
Z O X Z O Z O Z O O O
PaedDr. Martin
ČULÁK
Z O X O Z Z Z Z Z Z Z
Slavomír
FIKSEL
O Z X Z Z O Z Z Z Z Z
Ing. Pavol
KOLLÁR
Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Ing. Tomáš
KUCKA
Z Z X Z O O O O O O Z
Zdenka
MIŠKOLCIOVÁ
Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Ing. Marián
PITERKA
Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Erika
ŠEBOVÁ
O Z X Z Z Z Z Z O Z Z

Vystvetlivky:
Z - zúčastnil/a sa
N - nezúčastnil/a sa 
O - ospravedliný/á
X - obecné zastupiteľstvo sa nekonalo


 
webygroup

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

ÚvodÚvodná stránka