Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016

   23. zasadnutie OZ     30. január 2017 o 18,00 hod.

   24. zasadnutie OZ     27. február 2017 o 18,00 hod.

   25. zasadnutie OZ     27. marec 2017 o 18,00 hod.

   26. zasadnutie OZ     24. apríl 2017 o 19,00 hod.

   27. zasadnutie OZ     29. máj 2017 o 19,00 hod.

   28. zasadnutie OZ     26. jún 2017 o 19,00 hod. 

   29. zasadnutie OZ     25. september 2017 o 19,00 hod. 

   30. zasadnutie OZ     30. október 2017 o 18,00 hod.

   31. zasadnutie OZ     27. november 2017 o 18,00 hod.

   32. zasadnutie OZ     11. december 2017 o 18,00 hod. 


 

Pozvánka na zasadanie 27.2.2017

Obec Výčapy - Opatovce

starosta obce

 

 

P O Z V Á N K A

 

na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce,

ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2017 o 18.00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1.  Otvorenie

  2.  Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

  4.  Kontrola uznesení

  5.  Návrh programového rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na roky 2017 – 2019

  6.  Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce a Komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu programového rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na roky 2017 – 2019, výšky dotácií pre organizácie a združenia v obci pôsobiacich

  7.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN Obce Výčapy – Opatovce č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy – Opatovce

  8.  Správa z kontroly pokladne za vybrané mesiace. Vyúčtovanie a poskytovanie cestovných náhrad v ZŠ vo Výčapoch – Opatovciach. Účasť na školeniach.

  9.  Správa z kontroly pokladničných operácií za vybrané mesiace v roku 2016 so zameraním na účelnosť a hospodárnosť výdavkov na cestovné náhrady a školenia na OcÚ vo Výčapoch – Opatovciach

10.  Správa z kontroly účtovania a poskytovania cestovných náhrad v MŠ Výčapy – Opatovce, účasť na školeniach zamestnancov MŠ vo Výčapoch – Opatovciach. Kontrola pokladne za vybrané mesiace roku 2016.

11.  Rôzne

12.  Interpelácia

13.  Diskusia

14.  Návrh na uznesenie

15.  Záver

 

Výčapy – Opatovce, 20. február 2017

 

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek
                                                                                                   starosta obce

Aktuálny rok 2017

webygroup

dnes je: 22.2.2017

meniny má: Etela

ÚvodÚvodná stránka