Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.2.2009

U Z N E S E N I A
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Výčapoch – Opatovciach
konaného dňa 27. 2. 2009


K bodu 3
Návrh rozpočtu Obce Výčapy - Opatovce na roky 2009-2011

Uznesenie č. 29/2009


Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch - Opatovciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2009 - 2011.

Uznesenie č. 30/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach berie na vedomie stanovisko komisie finančnej k návrhu rozpočtu obce na roky 2009 - 2011.

Uznesenie č. 31/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje rozpočet Obce Výčapy - Opatovce na rok 2009.

Uznesenie č. 32/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje rozpočet Základnej školy a Školského klubu detí Výčapy - Opatovce na rok 2009.

Uznesenie č. 33/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje rozpočet Materskej školy Výčapy - Opatovce na rok 2009.

K bodu 4
Návrh Pracovného poriadku zamestnancov Obce Výčapy - Opatovce

Uznesenie č. 34/2009


Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje Pracovný poriadok zamestnancov Obce Výčapy - Opatovce.


K bodu 5
Návrh VZN – Požiarny poriadok Obce Výčapy - Opatovce

Uznesenie č. 35/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach prijíma Všeobecne záväzné nariadenie obce - Požiarny poriadok Obce Výčapy - Opatovce.


K bodu 6
Rôzne

Uznesenie č. 36/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje návrh Materskej školy na počet prijímaných detí na školský rok 2009/2010

Uznesenie č. 37/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach neschvaľuje žiadosť Základnej školy o schválenie poplatku za školský klub detí od 1. 3. 2009 v čiastke 2 €.

Uznesenie č. 38/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach ruší uznesenie č. 75/2008 a uznesenie č. 76/2008 zo dňa 25.7.2008.

Uznesenie č. 39/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje zámenu nehnuteľnosti parc. č. 109/2 o výmere 94 m2 v ½ a parc. č. 110/2 o výmere 191 m2 v ½, ktorých vlastníkom je Obec Výčapy - Opatovce za nehnuteľnosti - pozemky parc. č. 81/4 diel 9 o výmere 70 m2, ktorý vznikol odčlenením z parc. č. 107 a parc. č. 81/4 diel 10 o výmere 66 m2, ktorý vznikol odčlenením z parc.č. 108, ktorých vlastníkom v podiele 1/1 podľa LV č. 21 je p. Miroslav Macho.

Uznesenie č. 40/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje predaj nehnuteľnosti parc.č.109/4 o výmere 97 m2 v ½, ktorej vlastníkom je Obec Výčapy - Opatovce za cenu 5 € za m2 pre p. Miroslava Macha.

Uznesenie č. 41/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach poveruje zástupcu starostu obce uzavretím Zámennej zmluvy ako i Kúpnej zmluvy medzi Obcou Výčapy - Opatovce na strane jednej a Miroslavom Machom na strane druhej.

Uznesenie č. 42/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Výčapy - Opatovce - časť pozemku, parc. č. 1198 o výmere 35.750 m2 za účelom vybudovania motokrosovej dráhy pre Združenie motocrossových jazdcov Výčapy - Opatovce za cenu 1.-€/rok.

Uznesenie č. 43/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach poveruje zástupcu starostu obce uzavretím Nájomnej zmluvy medzi Obcou Výčapy - Opatovce na strane jednej a Združením motocrossových jazdcov Výčapy – Opatovce na strane druhej.

Uznesenie č. 44/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje vypovedanie nájmu z nebytových priestorov na základe uzavretej Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Výčapy - Opatovce a Ingrid Bombošová - D.K.A. - Bombošová z dôvodu neplatenia nájmu.

Uznesenie č. 45/2009

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach poveruje zástupcu starostu obce vypovedaním nájomnej zmluvy s Ingrid Bombošovou - D.K.A. - Bombošová.Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 5. 3. 2009


                                                                          Ing. Jozef Holúbek
                                                                       zástupca starostu obce

webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka