Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.2.2019

Obec Výčapy - Opatovce

starosta obce

 

S2019/00142-1

 

P O Z V Á N K A

 

na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce, ktoré sa uskutoční

dňa 25. februára 2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1.   Otvorenie zasadnutia

  2.   Schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3.   Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva   

  4.   Kontrola uznesení

  5.   Návrh programového rozpočtu Obce Výčapy-Opatovce na roky 2019 - 2021

  6.   Stanovisko HK Obce Výčapy-Opatovce a komisie finančnej a správy obecného

        majetku k návrhu programového rozpočtu Obce Výčapy-Opatovce na roky

        2019 - 2021

  7.   Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

        Materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy-Opatovce

  8.   Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce

        za rok 2018

  9.   Správa z kontroly dotácií poskytnutých Obcou Výčapy-Opatovce v roku 2018

        - včasnosť a úplnosť vyúčtovania.

 10.  Zmluvy o nájme bytu

 11.  Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí

         o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti

         prevencie kriminality pre rok 2019

 12.   Rôzne

 13.   Interpelácia

 14.   Diskusia

 15.   Návrh na uznesenie

 16.   Záver

 

 

 

Výčapy – Opatovce, 15. február  2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                  starosta obce

webygroup

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka