Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za psa

Daň za psa

Obec Výčapy – Opatovce vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy - Opatovce č. 1/2017 o miestnych daniach na území Obce Výčapy - Opatovce.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5 €. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku resp. zániku daňovej povinnosti

Daňovník po vyplnení tlačiva (dole na stiahnutie) obdrží evidenčnú známku. Daňovník je povinný označiť psa na obojku pridelenou evidenčnou známkou.
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím spolu s daňou z nehnuteľností.

Platenie dane
Správca dane určuje, že vyrúbená daň za psa je splatná v termíne do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. 


 

KONTAKT

Mgr. Lujza BALKOVÁ
Telefón: 037 / 77 951 51
E-mail: lujza.balkova@vycapy-opatovce.sk


 
webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka