Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

     Obec Výčapy – Opatovce vznikla v roku 1888 zlúčením obce Výčapy a obce Opatovce.         

     Archeologické nálezy z chotára dnešnej obce svedčia o tom, že toto miesto bolo osídlené od obdobia Veľkej Moravy. Osada ležala na frekventovanej ceste spájajúcej Nitru so severným Ponitrím, Turcom a Poľskom. Môžeme predpokladať, že bola častou zastávkou cestujúcich a preto osada dostala príznačný názov Výčapy, čiže miesto, kde sa čapovalo pivo, víno. 
     Prvá písomná zmienka o obci Výčapy je z roku 1239. Samotná osada je staršieho založenia a bola majetkom rodu Hunt – Poznanovcov, ktorí darovali časť svojho majetku vo Výčapoch zoborskému opátstvu. Na darovanom majetku postupne vznikla samostatná osada, ktorá dostala názov Opatovce. 
     Zrejme v tom čase nechali postaviť šľachtici zo Seku vo Výčapoch farský kostol zasvätený Všetkým svätým a stli sa jeho patrónmi.

     V čase prvých písomných zmienok patrili Výčapy i Opatovce rodu Hunt – Poznanovcov, ktorí ju darovali zoborskému opátstvu. V neskoršom období je história obce Výčapy spojená s menami Ctibor z Ctiboríc, Apponyiovci, Sándorfovci, neskôr i Pongráczovci. Okolo 15. storočia vysoká šľachta odmenila svojich verných služobníkov malými majetkami, preto sa stretávame s menami drobných zemanov, ako boli Füssyovcov, Apagyovcov, Medveďovcov, Ficzaovcov a iných.
     Aj v 16. – 19. storočí boli majiteľmi obce mnohí zemania ako napríklad Tordayovci, Balilonskí, Osztrosithovci, Ghyllányiovci, Hohenzollnerovci, Lelkesovci, Soókyovci, Karácsonyiovci a iní. I obec Opatovce bola v minulosti spojená s menami Ctibor z Ctiboríc a Apponyiovci. Neskôr sú dejiny Opatoviec totožné s Výčapskými, čo logicky vyústilo do ich splynutia v roku 1888.

     Rok 1848 sa v našej obci zaviedlo vyučovanie v zimných mesiacoch a až o 4 roky neskôr sa začína pravidelná výučba. V roku 1875 sa škola stáva dvojtriednou obecnou školou.
     Významným rokom v histórii našej obce je rok 1888, keď sa obec Výčapy a obec Opatovce spojili do jedného celku.
K významným dátumom v histórii našej obce môžeme zaradiť tieto:
- 1. 9. 1941 bola zriadená detská opatrovňa
- 1. 4. 1945 oslobodenie obce Výčapy – Opatovce
- 16. 5. 1945 vznikol prvý Miestny národný výbor v obci
- v roku 1949 sa otvorilo kino, ktoré bolo neskôr viackrát rekonštruované
- v roku 1960 bola osada Ľudovítova pričlenená k obci Výčapy - Opatovce
- 1. 1. 1961 bola zriadená Zubná ambulancia
- 22. 6. 1975 bola odovzdaná do užívania nová budova Kultúrneho domu
- v roku1980 bola zriadená Detská ambulancia
- v roku 1982 bola dokončená prístavba Základnej školy
- 22. 1 . 1988 bola odovzdaná do užívania budova Materskej školy
- v roku 1993 bola v obci zriadená lekáreň
- v roku 1994 sa osada Ľudovítova oddelila od obce Výčapy – Opatovce
- v roku 1997 sa dala do užívania I. etapa kanalizácie a čistička odpadových vôd
- v roku 1999 sa konali oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Výčapy
- v roku 2001 bola vyhotovená vnútorná maľba kostola Všetkých svätých
- 1. 1. 2003 sa začala používať zrekonštruovaná budova starej školy na účely zdravotného strediska

     Výčapy – Opatovce sú známe svojim krásnym krojom, ktorý patrí k ľudovým odevom bývalej Nitrianskej župy. V súčasnosti sa už kroj nenosí, možno ho vidieť len na niektorých kultúrnych a cirkevných podujatiach. V mnohých rodinách ho však opatrujú ako spomienku na šikovné ruky našich starých mám.
     V našej obci má hlboké korene ochotnícke divadlo. Rozmach nastal po 1. svetovej vojne, vtedy každoročne počas zimných mesiacov sa nacvičovalo jedno divadelné predstavenie. Ľudia sa schádzali v rodinách, nakoľko kultúrny dom ešte neexistoval. Spočiatku šlo o divadelné predstavenia v maďarskom jazyku. Prvé divadelné predstavenie bolo uvedené v júli 1922. K oživeniu divadelníctva došlo v roku 1975, keď sa odovzdal do užívania nový kultúrny dom.
     V roku 1950 vznikla miestna organizácia Csemadoku, ktorá svojimi divadelnými prestaveniami a vystúpeniami žala veľké úspechy v obci, ale i v okolí. Šlo o kultúrny spolok, ktorý združoval maďarských spoluobčanov. Koncom 70. rokov Csemadok zanikol, no nadšenie ľudí a záujem o folklór zostali dodnes. Dôkazom toho sú folklórny súbor NEFELEJCS a spevácka skupina NÁDEJ, ktoré pôsobia v našej obci. I vďaka ním sa každoročne konajú folklórne slávnosti Rok na dedine, kde okrem domácich súborov vystupujú i súbory z okolitých dedín.
     Až po súčasnosť sa zachoval krásny ľudový zvyk, a to chodenie „fašangošov“ po dedine. Sú to chlapci, ktorí počas fašiangov, za sprievodu harmoniky, chodia po dedine a za malú odmenu pred každým domom zatancujú tradičný tanec a vykrútia všetky ženy a dievčatá. Chlapcov spoznáte jednoducho, oblečené majú košele, ktoré boli v minulosti súčasťou mužského kroja.

     Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých vo Výčapoch postavili šľachtici so Seku a prvá zmienka o ňom je z obdobia rokov 1332 – 1337. Prestavbu a rozšírenie kostola začal János Soóky a v roku 1740 dokončil knieža Frigyes Hohenzollner. 
     Počas 18. a 19. storočia bol kostol i jeho fasáda viackrát obnovená podľa práve prebiehajúceho umeleckého štýlu. V rokoch 1967 - 1970 bola vykonaná generálne oprava kostola a bol rozšírený bočnou prístavbou. V tom období bol tiež rekonštruovaný obraz Všetkých svätých. Rekonštrukciu vykonal náš rodák, akademický maliar Dezider Tóth.
     Súčasná vnútorná maľba kostola pochádza z roku 2001, o ktorú sa zaslúžil vdp. Rudolf Vaško.

     Za významný objekt na území našej obce môžeme pokladať už spomínaný rímskokatolícky kostol Všetkých svätých postavený v 14. storočí. V jeho veži sú tri bronzové zvony z roku 1925, ktoré dali vyrobiť rímskokatolícki veriaci z Výčap – Opatoviec. Oproti kostola stojí barokový kaštieľ, ktorý dal v polovici 18. storočia postaviť knieža Frigyes Hohenzollner. Z rodinných dôvodov, ale i z obavy pred maďarskou revolúciou, kaštieľ predali rodine Nozdroviczkých. V súčasnosti v budove sídli obecný úrad. 
     Zachovali sa i mnohé iné stavby napríklad baroková kaplnka sv. Jozefa zo začiatku 18. storočia, ktorá stojí vo výčapskom cintoríne a tiež murovaná zvonica z roku 1815, ktorá stojí na opatovskom námestí. Pred zvonicou stojí kamenná polychrómová socha Ježiša Dobrého pastiera postavená v roku 1882. 
     Za pozornosť tiež stoja:
- kamenná polychrómovaná socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1789, ktorá sa nachádza v kostolnej záhrade a bola renovovaná v r. 1811 a 1984
- drevená socha sv. Floriána, ktorú v roku 1987 vyhotovil rezbár Kuna z Bratislavy. Pôvodne na tomto mieste stála kamenná socha sv. Floriána, ale pri zrútení sa podstavca bola poškodená a odstránená okolo roku 1970.
- socha Ježiša Dobrého pastiera postavená v roku 1882, ktorá sa náchádza pre zvonicou
- socha sv. Urbana nachádzajúca sa v novom vinohrade
- tzv. Fehér kereszt (Biely kríž) z 18. storočia
- ústredné kríže na oboch cintorínoch.


 
webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka