Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vitajte na diskusnom fóre obce Výčapy - Opatovce

Po viacročnom fungovaní obecného portálu www.vycapy-opatovce.sk sme pristúpili k vytvoreniu verejnej diskusie, ktorá bude slúžiť na vyjadrenie názorov našich občanov. Dúfame, že táto diskusia pomôže poukázať na problémy, ktoré vás trápia a my sa ich budeme snažiť vyriešiť. Samozrejme, ak to bude v našich silách.

Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí Obecnému úradu Výčapy - Opatovce. Za týmto účelom treba kontaktovať priamo zamestnancov Obecného úrad Výčapy – Opatovce na info@vycapy-opatovce.sk alebo podatelna@vycapy-opatovce.sk

Spôsob prispievania

Diskusia sa bude riadiť pravidlami, ktoré budú umožňovať neanonymným prispievateľom uverejňovať príspevky bez cenzúry. Anonymné príspevky budú podliehať schvaľovaniu administrátorom.

Neanonymné príspevky

Návštevníci stránky majú možnosť sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára REGISTROVAŤ. Diskutujúci môžu používať vlastné užívateľské mena – nicky. Neanonymné príspevky nebude administrátor schvaľovať. Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami diskusie budú vymazané. Používateľom, ktorí pravidlá diskusie budú porušovať systematicky a pravidelne bude zablokovaný prístup.

Anonymné príspevky

Do diskusie nebudú automaticky zaraďované anonymné príspevky Anonymne príspevky bude administrátor schvaľovať podľa stanovených pravidiel a vyhradzuje si tiež právo neuverejniť príspevky obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Pravidlá diskusie

Do diskusie nebudú zaraďované príspevky:

  • porušujúce platné zákony Slovenskej republiky,
  • obsahujúce vulgárne, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy,
  • výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie,
  • porušujúce autorský zákon,
  • podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb,
  • obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné služby a produkty,
  • obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
  • obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva (prezývky, alebo skutočného mena). Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Administrátor stránky nie je zodpovedný za obsah, jazykovú a štylistickú úpravu príspevku, avšak je zodpovedný za riadenie diskusie.


 
pridané 3.9.2015 15:15:18

imigranti

Je to pravda?? Chcete prijat imigrantov do nasej obce?


 

Vážený diskutujúci

Členmi združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom je deklarovaný zámer v regióne Nitry a najbližšieho okolia umiestniť 20 utečeneckých rodín, maximum dve rodiny do jednej obce. Zámer umiestnenia 2 rodín podľa vyjadrenia predsedu združenia, podpredsedu združenia a osoby pre kontakt s médiami sa plánuje realizovať aj v našej obci.

O tom, že v našej obci bolo založené združenie Pokoj a dobro – pomoc utečencom, so sídlom Výčapy – Opatovce č. 469 už asi hovoriť nemusím. Bližšie informácie o združení, jeho členoch a cieľoch si nájdete na webovej stránke http://www.pokojadobro.eu

Otázka prijatia a prerozdelenia utečencov do členských krajín únie je horúcou témou týchto dní. Jednak sa poukazuje na morálne hľadisko, vzájomnú solidaritu a v neposlednom rade na naše členstvo v Európskej únii a NATO ako i na skutočnosť, že sme členským štátom Dohovoru o právnom postavení utečencov. I keď nerád politizujem, dovolím si vysloviť názor, že určite ďalšie dianie bude závislé aj od rozhodnutia vlády SR a jej postoja k otázke prijímania utečencov.
Tí cudzinci, čo budú chcieť ostať na území Slovenska, budú po požiadaní o azyl musieť splniť podmienky pre udelenie azylu.
Konanie o azyle upravuje zákon č.480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa tohto zákona Slovenská republika poskytuje azyl - ochranu cudzincom pred prenasledovaním z dôvodov uvedených v Dohovore o právnom postavení utečencov alebo v čl. 53 Ústavy Slovenskej republiky.
Konanie o udelenie azylu začína vyhlásením cudzinca na príslušnom policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany /ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia/.
Policajný zbor následne zašle vyhlásenie cudzinca spolu s cestovným dokladom alebo iným dokladom o totožnosti na Ministerstvo vnútra SR, ktoré následne vykonáva vstupný pohovor a následne posúdenie žiadosti o udelenie azylu. V rámci posúdenia žiadosti sú posudzované viaceré skutočnosti.
Migračný úrad MV SR v konaní o azyle rozhodne do 90 dní od začatia konania. Počas konania o udelenie azylu sa žiadateľ o azyl musí podrobiť zdravotnej prehliadke ako aj karanténnym opatreniam. Za týmto účelom je umiestnený v záchytnom tábore spravidla na 30 dní. V prípade negatívnych nálezov je žiadateľ preliečený v zdravotníckom zariadení.
Žiadateľ o azyl sa následne spravidla umiestni v integračnom stredisku, kde absolvuje kurz slovenského jazyka, ale môže mu byť umožnený pobyt aj mimo pobytového tábora. To v tom prípade, ak je schopný uhradiť si všetky výdavky spojené s pobytom mimo pobytového tábora z vlastných prostriedkov alebo štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo cudzinec s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky predloží písomné prehlásenie, že zabezpečí ubytovanie žiadateľa a úhradu všetkých výdavkov spojených s jeho pobytom na území Slovenskej republiky.

Migračný úrad MV SR ako aj mimovládne organizácie prehlasujú, že na Slovensku máme dostatočné, jednak personálne ako aj ubytovacie kapacity na prichýlenie utečencov a to hlavne zo Sýrie a Eritrei, ktorých by Slovensko malo prichýliť. Či Migračný úrad MV SR, prípadne niektorá z mimovládnych organizácii plánuje využiť ponúkanú pomoc združenia, ktoré v našej obci bolo založené, by sme sa mohli dozvedieť od členov združenia.

V snahe o objektívnu informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a zámeroch združenia, bol členom združenia predložený návrh na vyvolanie verejnej diskusie a stretnutia s občanmi obce v období nasledujúcich dvoch týždňov. Podľa vyjadrenia predsedu združenia, k takémuto stretnutiu by mohlo dôjsť v mesiaci október. Ďalej podľa vyjadrenia predsedu združenia, združenie je pripravené prostredníctvom svojej webovej stránky odpovedať na prípadné dotazy obyvateľov obce ako i podávať informácie, ktoré podľa vyjadrenia viacerých občanov obce chýbajú.

Či deklarované umiestnenie utečeneckých rodín sa v blízkej dobe v regióne Nitra a okolia sa v javí ako reálne by sme sa mali dozvedieť i z odpovede migračného úradu, ktorému bola v týchto dňoch zaslaná žiadosť o podanie informácie

Jozef Holúbek, starosta obce

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka