Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vitajte na diskusnom fóre obce Výčapy - Opatovce

Po viacročnom fungovaní obecného portálu www.vycapy-opatovce.sk sme pristúpili k vytvoreniu verejnej diskusie, ktorá bude slúžiť na vyjadrenie názorov našich občanov. Dúfame, že táto diskusia pomôže poukázať na problémy, ktoré vás trápia a my sa ich budeme snažiť vyriešiť. Samozrejme, ak to bude v našich silách.

Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí Obecnému úradu Výčapy - Opatovce. Za týmto účelom treba kontaktovať priamo zamestnancov Obecného úrad Výčapy – Opatovce na info@vycapy-opatovce.sk alebo podatelna@vycapy-opatovce.sk

Spôsob prispievania

Diskusia sa bude riadiť pravidlami, ktoré budú umožňovať neanonymným prispievateľom uverejňovať príspevky bez cenzúry. Anonymné príspevky budú podliehať schvaľovaniu administrátorom.

Neanonymné príspevky

Návštevníci stránky majú možnosť sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára REGISTROVAŤ. Diskutujúci môžu používať vlastné užívateľské mena – nicky. Neanonymné príspevky nebude administrátor schvaľovať. Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami diskusie budú vymazané. Používateľom, ktorí pravidlá diskusie budú porušovať systematicky a pravidelne bude zablokovaný prístup.

Anonymné príspevky

Do diskusie nebudú automaticky zaraďované anonymné príspevky Anonymne príspevky bude administrátor schvaľovať podľa stanovených pravidiel a vyhradzuje si tiež právo neuverejniť príspevky obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Pravidlá diskusie

Do diskusie nebudú zaraďované príspevky:

  • porušujúce platné zákony Slovenskej republiky,
  • obsahujúce vulgárne, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy,
  • výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie,
  • porušujúce autorský zákon,
  • podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb,
  • obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné služby a produkty,
  • obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
  • obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva (prezývky, alebo skutočného mena). Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Administrátor stránky nie je zodpovedný za obsah, jazykovú a štylistickú úpravu príspevku, avšak je zodpovedný za riadenie diskusie.


 
pridané 8.4.2015 07:37:39

KRIZOVATKA PRI ŠKOLE

Dobrý deň, pri škole bolo osadené nové dopravné značenie, je to aj keď z eurofondov zbytočne vyhodená velka suma peňazí a ešte k tomu dost nelogicky a pre nás čo po tejto križovatke denne chodíme nelogicky, je tu umelo vytvorený polovičný kruhový odjazd ktorý nik ale naozaj nikto nerešpektuje , aj ked to navrhol nejaký dopravný inžinier tak ten asi po tejto ceste nikdy nešiel a vymyslel to od stola, dosial sa na križovatke nič nestalo a nebola tak hlúpo označená teraz už sa to stať môže , myslím že obecný úrad spolu s obecným zastupiteľstvom je pánom v obci a nie nejaký anonymný inžinier.Zvláštne je že ani viacerí poslanci nesúhlasia s týmto dopravným značením, a neretešpektuju ho ale nevi-vinu iniciatívu na nápravu tejto situácie.

Vlado


 

Pozdravujem ťa Vlado. Vzhľadom k tomu, že sa poznáme, tykáme si, dovolím si ti tykať aj v prípade mojej odpovede k tvojmu príspevku.

Čo sa týka daného označenia križovatky pri škole, sme sa už útržkovite spolu bavili.

Osadenie dopravných značiek v danom úseku bolo vykonané v zmysle schváleného Passportu dopravného značenia miestnych komunikácií. Je to dokument, ktorý musí mať obec ako orgán štátnej správy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov vypracovaný. Je to jedna zo spústa povinností, ktoré obec je povinná zabezpečovať.
Predmetom tohto dokumentu je riešenie dopravného značenia jednak na miestnych komunikáciách ako aj riešenia dopravného značenia v náväznosti na tzv. nadradenú komunikáciu, ktorou je v danom prípade štátna cesta I/64. Nahliadnutie resp. štúdium dokumentu je možné vykonať počas pracovných dní na obecnom úrade. Passport dopravného značenia bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou /teda nie nejakým dopravným inžinierom ako si ho nazval/. Dokument následne prešiel schvaľovacím konaním jednak Okresným riaditeľstvom PZ Nitra ako aj Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre v roku 2013. Passport rešpektuje jednak ustanovenia spomínaného zákona o pozemných komunikáciách ako aj ustanovenia zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, Vyhlášky č.9/2009 a normy STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.

Nesúhlasím s tvojim názorom, že je to umelo vytvorený, ako si to nazval polovičný kruhový objazd, ktorý niekto vymyslel od stola. Ten tvar križovatky tam už funguje pokiaľ si dobre pamätám niekoľko desaťročí, akurát v rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie sa upravil jeho tvar s prihliadnutím na šírku miestnej komunikácie ako aj na novovybudovanú parkovaciu plochu pred základnou školou. Dovolím si obhajovať zrealizované osadenie značiek. Predmetné zvislé dopravné značenie – príkazová značka - prikazuje obchádzať ostrovček len v smere vyznačenom šípkou na dopravnej značke, umiestňuje sa na začiatku dopravného ostrovčeka, prípadne pri okraji prekážky na vozovke alebo pracovného stroja /počas vykonávania prác/. Osadené príkazové značky C6c a C6a vyznačujú prikázaný smer obchádzania a tým sprehľadňujú pohyb vozidiel po miestnej komunikácii v smere vpravo, čím napr. z hľadiska bezpečnosti prikázaný pohyb vozidiel v jednom smere zamedzuje čelnému stretu resp. zrážke vozidiel.

Čo sa týka tvojho vyjadrenia, citujem : „....ani viacerí poslanci nesúhlasia s týmto dopravným značením,... a podobne „... obecný úrad spolu s obecným zastupiteľstvom je pánom v obci,...“ neviem aký dôvod ťa viedol k napísaniu takýchto vyjadrení, ale dovolím si ti dať do pozornosti skutočnosť, že obec ako právny subjekt /nie obecný úrad/ a v danom prípade aj ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods.2 zákona č.135/1961 Zb. má za povinnosť postupovať , ako aj vydávať svoje rozhodnutia, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Dovolím si to prirovnať napr. k povinnosti vodiča resp. účastníka cestnej premávky dodržiavať pravidlá cestnej premávky vrátane osadených dopravných zariadení a dopravného značenia na cestných komunikáciách. Čo sa týka schváleného návrhu passportu dopravného značenia, tento bol predložený na verejné prerokovanie v období od 01.08. 2012 do 22.08.2013. Schválenie Passportu dopravného značenia nie je v kompetencii poslancov obecného zastupiteľstva, ale príslušného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

S pozdravom

Jozef Holúbek, starosta obce

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka