Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis do materskej školyVytlačiť
 

Riaditeľka Materskej školy Výčapy – Opatovce
po dohode so zriaďovateľom Obcou Výčapy – Opatovce
a v súlade s legislatívou určuje zápis detí do materskej školy
 pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

TERMÍN na podanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:  

od 7. mája 2018 do 11. mája 2018 v čase od 10,30 do 16,00 hod.

MIESTO podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

Materská škola Výčapy – Opatovce 478

 

PODMIENKY NA PRIJATIE:

 • Dieťa od troch do šiestich rokov
 • Dieťa, ktorému bol rozhodnutím  riaditeľky základnej školy odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky ( rozhodnutie o odklade odovzdať riaditeľke MŠ do 15.05.2018)
 • Dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľky základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Výnimočne môže byť prijaté aj  dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky, a to vtedy, ak je uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prijímajú prednostne.

 

PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ:

 • Deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31.08.2018
 • Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

OSTATNÉ PODMIENKY:

 • Deti, ktoré môžu nastúpiť do MŠ od 1. septembra 2018
 • Deti, ktoré majú aktuálne súrodenca v MŠ

 

Poznámka: Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

V prípade, že budú umiestnené všetky deti s trvalým pobytom vo Výčapoch - Opatovciach, budú môcť byť prijaté  aj deti z okolia.
 

PRI ZÁPISE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA PREDLOŽÍ RIADITEĽKE:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o očkovaní dieťaťa,
 • k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. 

 

Formulár žiadosti je zverejnený na www.msvycapyopatovce.sk alebo si ho môžete vyzdvihnúť v materskej škole.

PRIJATIE DIEŤAŤA:  Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí  dieťaťa do materskej školy si rodič osobne prevezme v materskej škole od 11. júna 2018. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom a číslom OP.


 
 
webygroup

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

ÚvodÚvodná stránka