Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vitajte na diskusnom fóre obce Výčapy - Opatovce

Po viacročnom fungovaní obecného portálu www.vycapy-opatovce.sk sme pristúpili k vytvoreniu verejnej diskusie, ktorá bude slúžiť na vyjadrenie názorov našich občanov. Dúfame, že táto diskusia pomôže poukázať na problémy, ktoré vás trápia a my sa ich budeme snažiť vyriešiť. Samozrejme, ak to bude v našich silách.

Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí Obecnému úradu Výčapy - Opatovce. Za týmto účelom treba kontaktovať priamo zamestnancov Obecného úrad Výčapy – Opatovce na info@vycapy-opatovce.sk alebo podatelna@vycapy-opatovce.sk

Spôsob prispievania

Diskusia sa bude riadiť pravidlami, ktoré budú umožňovať neanonymným prispievateľom uverejňovať príspevky bez cenzúry. Anonymné príspevky budú podliehať schvaľovaniu administrátorom.

Neanonymné príspevky

Návštevníci stránky majú možnosť sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára REGISTROVAŤ. Diskutujúci môžu používať vlastné užívateľské mena – nicky. Neanonymné príspevky nebude administrátor schvaľovať. Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami diskusie budú vymazané. Používateľom, ktorí pravidlá diskusie budú porušovať systematicky a pravidelne bude zablokovaný prístup.

Anonymné príspevky

Do diskusie nebudú automaticky zaraďované anonymné príspevky Anonymne príspevky bude administrátor schvaľovať podľa stanovených pravidiel a vyhradzuje si tiež právo neuverejniť príspevky obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Pravidlá diskusie

Do diskusie nebudú zaraďované príspevky:

  • porušujúce platné zákony Slovenskej republiky,
  • obsahujúce vulgárne, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy,
  • výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie,
  • porušujúce autorský zákon,
  • podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb,
  • obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné služby a produkty,
  • obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
  • obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva (prezývky, alebo skutočného mena). Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Administrátor stránky nie je zodpovedný za obsah, jazykovú a štylistickú úpravu príspevku, avšak je zodpovedný za riadenie diskusie.


 
pridané 29.6.2015 18:54:05

Túlavý pes

Dobrý deň,
chcel sa opýtať, či obecné nariadenie o zákaze voľne sa pohybujúcich psov je stále platné a postihované.
Nakoľko stále viac opakujúce sa incidenty s jedným konkrétnym psom na ulici Opatovskej častokrát končia fyzickými útokmi. Tolerovali sme už dlho, že majiteľ je nezodpovedný a vieme aj o ústnych napomenutiach od starostu po dávnejších incidentoch, ale už je to dosť obťažujúce.
Ak poznáte majiteľa psa a nabudúce ho nebude vedieť nájsť, tak nech sa hlási na polícii resp. odchytnej stanici, lebo riešiť to budeme už len týmto spôsobom.

Ďakujem prajem pekný deň.

Občan


 

Dobrý deň
Vo veci Vášho príspevku a dotazu Vám oznamujem nasledovné:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Výčapy – Opatovce č.2/2010 o niektorých podmienkach držania psov je stále v platnosti.
V zmysle príslušných ustanovení predmetného VZN je voľný pohyb psov na verejných priestranstvách obce zakázaný. Psa možno vodiť len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji psa. V prípade voľného pohybu psa je možné jeho držiteľa riešiť v priestupkovom konaní a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 165.-EUR.
V mesiaci apríl tohto roku bolo vykonané ústne upozornenie držiteľa psa p. Luščoňa.
Dnes bude zverejnené oznámenie na úradnej tabuli, webovej stránke obce ako aj upozornenie v miestnom rozhlase o zákaze voľného pohybu psov ako aj o zákaze státia a odstavovania všetkých druhov vozidiel na verejnej zeleni, chodníkoch a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené.

Podľa zákona o sťažnostiach, sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa môže jednak domáhať ochrany svojich práv ako aj môže poukazovať na nedostatky, porušenia právnych predpisov. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do zápisnice alebo telefaxom. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, z jej obsahu musí byť jednoznačné proti komu smeruje.

Vo veci Vášho príspevku si Vám dovoľujem dať do pozornosti skutočnosť, že k dnešnému dňu Obci Výčapy – Opatovce nebolo žiadnou fyzickou osobou ani právnickou osobou podané oznámenie resp. sťažnosť na voľný pohyb psa p. Luščoňa.

V prípade obdržania konkrétneho oznámenia obec však pristúpi k radikálnemu riešeniu s využitím všetkých dostupných prostriedkov smerujúcich k zjednaniu nápravy.

S pozdravom

Ing. Jozef Holúbek, starosta obce

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka