Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Uzatvorenie manželstva

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

POTREBNÉ DOKLADY:
Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
Rodné listy obidvoch snúbencov
Platné občianske preukazy obidvoch snúbencov

Rozvedený žiadateľ:
Právoplatný rozsudok o rozvode

Vdovec / vdova:
Úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky

Maloletá osoba:
Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Cudzinec:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
- rodný list
- doklad o štátnom občianstve
- doklad o pobyte
- doklad o osobnom stave
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
- úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca


Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom
Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Poplatok:
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20 eur

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20 eur

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 eur

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70 eur

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 eur

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 70 eur

Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 eur

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200 eur


 

Žiadosť o uzavretie manželstva

Ziadost_o_uzavretie_manzelstva.pdf(877.7 kB)Žiadosť o uzavretie manželstva
Poucenie_pre_snubencov.pdf(325.9 kB)Poučenie pre snúbencov

KONTAKT

Ing. Jarmila BERNÁTOVÁ
Telefón: 037 / 77 951 50
Mobil: 0908 726 873
E-mail: jarmila.bernatova@vycapy-opatovce.sk


 
webygroup

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka