Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

Vydanie súhlasu na výrub drevín

     Výrub drevín /stromy, kry, liany/ rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas obce. Obec vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. K vydaniu rozhodnutia je potrebná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín /

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné potvrdenia, doklady, prílohy:

1. Situačný nákres s vyznačením dreviny na výrub

2. Doloženie vlastníckeho práva (napr. list vlastníctva – neverejná listina), alebo súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie.
Doloženie vlastníckeho práva je potrebné z hľadiska vybavenia žiadosti, aby bolo zo žiadosti zrejmé, že žiadateľ je skutočným vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom rastú dreviny o výrub ktorých žiada, je potrebné doložiť súhlas s výrubom vlastníka pozemku, na ktorom dreviny rastú (i s doložením vlastníckeho práva, napr. list vlastníctva).

3. Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok podľa položky č. 160 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení noviel
- 100,- eur - právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou
- 10,- eur - fyzická osoba

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:
- na  dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou,
-  na  krovité porasty s výmerou nad 10 m2.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou,
- krovité porasty s výmerou do 10 m2,
- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách / na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada/
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka. V tomto prípade je povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť na obecnom úrade najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

V prípade súhlasu na výrub dreviny, obec žiadateľovi určí tzv. náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa.
     Rez živých konárov listnatých stromov s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno rez vykonávať len v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka.

     Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia. Plnia v krajine dôležité a nezastupiteľné, predovšetkým ekologické a enviromentálne funkcie. Preto  výruby drevín  uplatňujme len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.


 

KONTAKT

Bc. Dáša DÁVIDOVÁ
Telefón: 037 / 77 951 06
E-mail: dasa.davidova@vycapy-opatovce.sk


 
webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka