Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vitajte na diskusnom fóre obce Výčapy - Opatovce

Po viacročnom fungovaní obecného portálu www.vycapy-opatovce.sk sme pristúpili k vytvoreniu verejnej diskusie, ktorá bude slúžiť na vyjadrenie názorov našich občanov. Dúfame, že táto diskusia pomôže poukázať na problémy, ktoré vás trápia a my sa ich budeme snažiť vyriešiť. Samozrejme, ak to bude v našich silách.

Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí Obecnému úradu Výčapy - Opatovce. Za týmto účelom treba kontaktovať priamo zamestnancov Obecného úrad Výčapy – Opatovce na info@vycapy-opatovce.sk alebo podatelna@vycapy-opatovce.sk

Spôsob prispievania

Diskusia sa bude riadiť pravidlami, ktoré budú umožňovať neanonymným prispievateľom uverejňovať príspevky bez cenzúry. Anonymné príspevky budú podliehať schvaľovaniu administrátorom.

Neanonymné príspevky

Návštevníci stránky majú možnosť sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára REGISTROVAŤ. Diskutujúci môžu používať vlastné užívateľské mena – nicky. Neanonymné príspevky nebude administrátor schvaľovať. Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami diskusie budú vymazané. Používateľom, ktorí pravidlá diskusie budú porušovať systematicky a pravidelne bude zablokovaný prístup.

Anonymné príspevky

Do diskusie nebudú automaticky zaraďované anonymné príspevky Anonymne príspevky bude administrátor schvaľovať podľa stanovených pravidiel a vyhradzuje si tiež právo neuverejniť príspevky obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Pravidlá diskusie

Do diskusie nebudú zaraďované príspevky:

  • porušujúce platné zákony Slovenskej republiky,
  • obsahujúce vulgárne, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy,
  • výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie,
  • porušujúce autorský zákon,
  • podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb,
  • obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné služby a produkty,
  • obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
  • obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva (prezývky, alebo skutočného mena). Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Administrátor stránky nie je zodpovedný za obsah, jazykovú a štylistickú úpravu príspevku, avšak je zodpovedný za riadenie diskusie.


 
pridané 20.11.2018 19:17:38

Zákaz statia

Dobrý deň, neuvažujete nad osadením tabule zákaz státia smerom od školy k zvonicke?Aspoň v čase od do... Pretože keď zanasam syna a chcem ísť smerom k spomínanej zvonicke, tak ti inteligentní jedinci parkujú tesne pred tou neprehladnou zákrutou na ceste a neraz som len ja zažil dosť hraničné situácie... Je to dosť nebezpečné státie z ich strany

Marek


 

Problematika parkovania vozidiel, či už na chodníkoch alebo na miestnych komunikáciách, je v poslednom období „horúcou“ témou asi v každej obci, či meste.
Takisto na predvolebnom stretnutí boli zo strany viacerých občanov predložené podnety na riešenie tohto „fenoménu“ i v našej obci.
Takže v najbližšom období bude z mojej strany venovaná tejto problematike zvýšená pozornosť.

Čo sa týka parkovania vozidiel na chodníkoch, a to hlavne v úsekoch pri materskej škole ako aj pri základnej škole, ako jedna z možných alternatív sa javí navrhovaná alternatíva osadenia zákazových značiek. Aby však bolo všetko v poriadku, podľa legislatívy, bude potrebné „otvoriť“ v roku 2013 schválený passport dopravného značenia a riešiť legálnym spôsobom osadenie takýchto dopravných značiek. V opačnom prípade, pokiaľ označenie nebude odsúhlasené jednak dopravným inšpektorátom resp. cestným správnym orgánom, nebude možné z prípadného porušovania zákazu vyvodzovať sankčné následky. No zároveň sa pýtam, v prípade osadenia zákazových značiek koľkí z Vás ich budú rešpektovať.
Kontrola dodržiavania predpisov podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke je v kompetencii štátnej resp. mestskej (obecnej) polícii.
Všetci vodiči by si mali uvedomiť, že podľa zákona o cestnej premávke, iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať. Chodníky sa budujú pre chodcov, hlavne pre zabezpečenie ich bezpečnosti !!!
Obdobne v prípade parkovania vozidiel na miestnych komunikáciách by si mali majitelia vozidiel uvedomovať, že parkovanie vozidla by si mali zabezpečiť na svojom pozemku. To, že pozemky pred domami sú obecné, teda „naše“, im nedáva žiadne právo, tak ako sa mnohí domnievajú, využívať tieto nehnuteľnosti na parkovanie svojich vozidiel.

Obec v priebehu roka písomne upozorňuje vodičov parkujúcich na chodníkoch resp. miestnych komunikáciách na zákaz takéhoto parkovania. Vedel by som uviesť dosť našich spoluobčanov, ktorým boli takéto upozornenia zaslané.
Obdobne parkovanie vozidiel pred základnou školou bolo riešené aj s pani riaditeľkou, ktorá bola požiadaná o upozornenie pedagogických zamestnancov, aby s motorovými vozidlami parkovali na parkovisku pred základnou školou.
Výsledok máme možnosť vidieť každý deň.

Žijeme v dobe, kedy sa akosi častejšie oháňame svojim právami, na povinnosti však akosi zabúdame. Túto odpoveď na zaslaný diskusný príspevok budete možno čítať aj Vy, ktorých som v minulosti pri našich stretnutiach upozorňoval osobne na zákaz parkovania na chodníkoch, či verejnej zeleni. Vždy som sa Vás aj pýtal, či by ste si parkovať na chodníku resp. na verejnej zeleni dovolili napr. v Rakúsku, Nemecku alebo Taliansku kde bežne chodíte. Mnohí z Vás sa len pousmiali.

Nárast počtu užívaných motorových vozidiel so sebou priniesol aj negatívne stránky, medzi ktoré nepochybne patria problémy s parkovaním resp. nedostatočnými počtami miest na parkovanie. Tieto javy sa dajú riešiť mnohými spôsobmi.
Riešenie tohto „fenoménu“ , podľa môjho názoru spôsobom najjednoduchším, je založené na tolerantnejšom prístupe voči chodcom. Neberte to prosím ako návod, ale v prípade, keď sa ocitnete už v situácii , že ste „odkázaný“ na parkovanie na chodníku za účelom vystúpenia dieťaťa z Vášho vozidla, tak ako beriete ohľad na bezpečnosť svojho dieťaťa, berte ohľad aj na bezpečnosť ostatných detí, mamičiek s kočíkmi ako aj chodcov po chodníku sa pohybujúcich.

S pozdravom

Jozef Holúbek

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka