Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vitajte na diskusnom fóre obce Výčapy - Opatovce

Po viacročnom fungovaní obecného portálu www.vycapy-opatovce.sk sme pristúpili k vytvoreniu verejnej diskusie, ktorá bude slúžiť na vyjadrenie názorov našich občanov. Dúfame, že táto diskusia pomôže poukázať na problémy, ktoré vás trápia a my sa ich budeme snažiť vyriešiť. Samozrejme, ak to bude v našich silách.

Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí Obecnému úradu Výčapy - Opatovce. Za týmto účelom treba kontaktovať priamo zamestnancov Obecného úrad Výčapy – Opatovce na info@vycapy-opatovce.sk alebo podatelna@vycapy-opatovce.sk

Spôsob prispievania

Diskusia sa bude riadiť pravidlami, ktoré budú umožňovať neanonymným prispievateľom uverejňovať príspevky bez cenzúry. Anonymné príspevky budú podliehať schvaľovaniu administrátorom.

Neanonymné príspevky

Návštevníci stránky majú možnosť sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára REGISTROVAŤ. Diskutujúci môžu používať vlastné užívateľské mena – nicky. Neanonymné príspevky nebude administrátor schvaľovať. Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami diskusie budú vymazané. Používateľom, ktorí pravidlá diskusie budú porušovať systematicky a pravidelne bude zablokovaný prístup.

Anonymné príspevky

Do diskusie nebudú automaticky zaraďované anonymné príspevky Anonymne príspevky bude administrátor schvaľovať podľa stanovených pravidiel a vyhradzuje si tiež právo neuverejniť príspevky obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Pravidlá diskusie

Do diskusie nebudú zaraďované príspevky:

  • porušujúce platné zákony Slovenskej republiky,
  • obsahujúce vulgárne, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy,
  • výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie,
  • porušujúce autorský zákon,
  • podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb,
  • obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné služby a produkty,
  • obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
  • obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva (prezývky, alebo skutočného mena). Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Administrátor stránky nie je zodpovedný za obsah, jazykovú a štylistickú úpravu príspevku, avšak je zodpovedný za riadenie diskusie.


 
pridané 29.5.2018 07:40:36

Zvýšenie kapacity materskej školy

Dobrý deň,

chcem sa informovať či sa nejakým spôsobom plánuje zvýšenie kapacity materskej školy. Posledné roky ukazujú, že nie všetky deti sa do školy dostanú. Následne nastáva problém rodičov s umiestnením detí v iných materských školách po okolí čo je značne problematické.

Za odpoveď vopred ďakujem.

Jozef


 

Dobrý deň,

K Vášmu príspevku preposielam nasledovné vyjadrenie :

Zvýšený počet prihlásených detí do MŠ resp. nízka kapacita MŠ. Problém, ktorý začína v posledných troch rokoch trápiť nielen mestá ale už aj obce. Výnimkou nie je ani tá naša.
Zvýšený záujem o umiestnenie detí do tunajšej MŠ nie je len zo strany rodičov detí žijúcich v našej obci a Ľudovítovej, ale aj detí z okolitých obcí, nakoľko spravidla tieto deti potom pokračujú v školskej dochádzke na ZŠ. V roku 2016 bolo riaditeľkou MŠ vydaných 10 rozhodnutí o neprijatí detí do MŠ, v roku 2017 to bolo 12 rozhodnutí a v tomto roku je prihlásených 41 detí s možnosť prijatia 19 detí.

Nie ste prvý a určite ani posledný, ktorý bude poukazovať na tento problém s požiadavkou na jeho riešenie. Vypočul som si už rôzne názory a boli mi dané otázky rôzneho druhu napr. prečo sa v tunajšej MŠ umiestňujú aj deti z iných obcí. Pokiaľ sa jedná o dieťa predškoláka, tak podľa legislatívy riaditeľ/ka je povinná takéto dieťa prijať bez prihliadnutia na jeho miesto trvalého bydliska. To isté by platilo aj vo Vašom prípade keby ste chceli svoje dieťa predškoláka umiestniť do škôlky napr. v Nitre.

V roku 2016 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov, predmetom ktorej výzvy bolo rozšírenie kapacít materských škôl. V prípade tejto výzvy, podporenej z fondov EU, jednou zo základných podmienok bolo deklarovanie nedostatočnej kapacity MŠ, pričom táto musela byť preukázaná vydanými rozhodnutiami o neprijatí detí do MŠ a tento počet musel byť minimálne 10. Keďže v predchádzajúcich rokoch riaditeľkou MŠ žiadne takéto rozhodnutie o neprijatí detí do MŠ vydané neboli, podať projektový zámer a teda uchádzať sa o prostriedky z fondov EU sme neboli oprávnení. Tento stav nie je možné ani oklamať, nakoľko počty detí sa vykazujú zasielanými výkazmi ministerstvu školstva, kde sú uvedené počty detí navštevujúcich jednak MŠ ako aj ZŠ.

Keďže tento stav je potrebné riešiť prioritne, bolo zadané vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by riešila vzniknutú situáciu nedostatočnej kapacity miest v MŠ spôsobom nadstavby budovy MŠ, čím by vznikla ešte jedna trieda. Zo strany štátnych orgánov je deklarovaný prísľub alokácie finančných prostriedkov a následné vyhlásenie novej výzvy na výstavby, prístavby objektov MŠ. Dúfajme, že neostane len pri sľuboch, a v blízkej dobe táto výzva vyhlásená aj bude.

Možnosť aspoň čiastočne danú situáciu riešiť vidím zatiaľ v navýšení počtu miest v jednotlivých oddeleniach. Vychádzajúc z prepočtov plochy priestorov jednotlivých tried ako i výmery plochy na jedno dieťa (podľa vyhlášky MZ) podľa mojich prepočtov, vidím priestor na navýšenia celkového počtu zo 63 na 69 detí. Je to však potrebné riešiť s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Nakoľko ZŠ aj MŠ majú právnu subjektivitu, obec vstúpi do tohto konania a bude iniciovať toto možné navýšenie. Myslím, že ten priestor tu je. Veď pred niekoľkými rokmi bolo v každom oddelení podstatne viac detí na tej istej výmere. Nechcem radšej komentovať situáciu v školstve. Zlé nastavenie systému vidím nielen v tom, že štát obciam vrátil do správy budovy v „zlom technickom stave“, ale aj vo financovaní školstva. Právna subjektivita školských zariadení podľa môjho názoru takisto nie je rozumné riešenie.

Toľko v skratke z mojej strany k Vášmu príspevku.

Pokiaľ máte záujem o osobné prejednanie, kontaktujte ma a dohodneme si termín.

S pozdravom

Jozef Holúbek, starosta obce

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka